Neplatič: 
UNITED OPTION s.r.o.
(bývalý konateľ Miroslav Dvořáček, ktorý všetky dlhy vytvoril)
Iné firmy tohto dlžníka (Miroslav Dvořáček):  Save4U, s.r.o. (podľa OR)
Dlhy firmy United Option s.r.o. samozrejme nie sú stále uhradené. Zadlženú firmu predal p. Dvořáček do Panamy. (zámerné poškodzovanie veriteľov) 
(Líška mení srsť, ale nie zvyky)
Firma 
Save4U, s.r.o. teraz (2017) predáva výrobky v Českej republike bez hygienických atestov a používa na svojich výrobkoch označenie Water saving ® (registered trade mark - registrovaná obchodná značka) bez toho, aby mali túto značku skutočne registrovanú. (podvod). Odporúčam to skontrolovať - pre budúcich odberateľov. HYGIENICKÝ ATEST VYDANÝ NA SLOVENSKU JE NEPLATNÝ V ČESKEJ REPUBLIKE. 
V Slovenskom obchodnom registri uvádzaná adresa konateľa firmy Save4U, s.r.o. (Miroslava Dvořáčka) -  Hydinárska 745, Most pri Bratislave, je falošná (nepravdivá), pretože ho prenajímateľka - p. Karchová (Michalovce) vyhodila z podnájmu pre neplatenie k 1.08.2015. O 8 mesiacov (marec 2016) neskôr pri založení firmy Save4U, s.r.o. použil túto adresu ako miesto prechodného pobytu a pritom tam v skutočnosti už dávno nebýval. (vedome uviedol v návrhu na zápis do Obchodného registra nepravdivé údaje) (Miroslav Dvořáček je občan Českej republiky). Overenie týchto informácií je možné u pani Karchovej (Michalovce) na mobile:+421 911 980 932. Zároveň túto nepravdivú informáciu pravdepodobne použil aj u Cudzineckej polícii.

1) Fa20150046 - 745 € - 994 dní po splatnosti - NEZAPLATENÉ
2) Fa20150047*525 € - 994 dní po splatnostiNEZAPLATENÉ
3) Fa20150057 - 306 € - 983 dní po splatnostiNEZAPLATENÉ
Spolu: 1576 €
Omeškanie je počítané ku dňu 28.01.2018
* Táto faktúra bola vystavená osobne na p. Dvořáčka (na jeho výslovnú žiadosť). Vzniká tu otázka, prečo chcel časť tovaru napísať na seba ako na súkromnú osobu a čo sa stalo s týmto tovarom neskôr? Načo potrebuje súkromná osoba úsporné perlátory v množstve niekoľko stovák?    
Na základe veľmi zlých skúseností s týmto pánom, odporúčam firmám, ktoré budú chcieť tomuto človeku niečo predávať, dajte si zaplatiť vopred, pretože inak vám hrozí, že svoje peniaze nedostanete. Nevypláca takmer nič (ani malé 30 - 40 € faktúry). Je to " rozprávkar ". Verbálne sľúbi čokoľvek, ale reálne nič z toho nesplní. Tento pán, za celý čas neprejavil ani najmenší náznak ochoty riešiť svoje záväzky. Čím to asi bude? Žeby minulými bohatými skúsenosťami s nezaplatenými záväzkami? 

Za rok 2015 má na Slovensku nevyplatené dlhy okolo 50 000 €. (ich zoznam je nižšie).
Firma Save4U, s.r.o. existuje od 16. marca 2016 a už má dlhy u Zdravotnej poisťovni a aj Sociálnej poisťovni.
Link na overenie: Dlžník na zdravotnom poistení   
Link na overenie: Dlžník na sociálnom poistení


 Firma United Option s.r.o. dlhuje za hygienické atesty Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Poprade. (viac ako 1 rok po splatnosti, na zozname je to číslo 7). Tu kliknite: Zoznam dlžníkov 
Čo je to za firmu, ktorá vyhraje výberové konanie do siete nemocníc bez hygienického atestu (aká zvláštna veľkorysosť od zadávateľa tohto výberového konania)? Hygienický atest si vybaví dodatočne takmer 2 mesiace po skončení tohto výberového konania a potom za hygienický atest ani nezaplatí (už je to viac ako 12 mesiacov po splatnosti - atest bol vydaný dňa 10.07.2015 - výberové konanie skončilo 21.05.2015). Čo je to za firmu, ktorá nesplatí ani 431 € - rovú faktúru včas? Sú len dve možnosti. Buď nie je schopná splatiť ani takúto malú faktúru alebo ju nechce vyplatiť. Každá normálna firma by takúto faktúru zaplatila včas.


Firma United Option s.r.o. tiež dlhuje Sociálnej poisťovni a Daňovému riaditeľstvu.
Tu kliknite: DLH - SOCIÁLNA POISŤOVŇA 
Nedoplatky - Dane


Súd o 16 066,99 € + príslušenstvo (úroky z omeškania) - neplatenie lízingu za autá. Súd firma UNITED OPTION s.r.o. prehrala a mala zaplatiť do 28.01.2016, sumu: 19 345, 80 € 

Tu kliknite: Súdne rozhodnutie  


Zoznam ďaľších poškodených - 2015: 
Tu kliknite: Dlhy firmy United Option s.r.o. za rok 2015.

Na tomto zozname nájdete aj 15 bývalých zamestnancov, ktorých nevyplatil vôbec, alebo len čiatočne. Varujeme všetkých budúcich zamestnancov tohto pána (Miroslava Dvořáčka), že ak sa zamestnajú v jeho aktuálnej firme, môže sa stať, že budú napr. 1 - 3 mesiace robiť a potom nedostanú zaplatené pod rozličnými vymyslenými zámienkami. V prípade, že niekto pochybuje o pravdivosti tohto zoznamu a informácií obsiah-nutých na ňom, stačí  zavolať niektorým poškodeným a tí vám veľmi radi potvrdia ich pravdivosť. Už len preto, lebo ich zákerne podviedol a zneužil. 


Dlžník Miroslav Dvořáček - United Option s.r.o.

Do dnešného dňa  nebol zaplatení ANI CENT z dlhu. Nebol urobený ani najmenší pokus o vyriešenie dlhov.
Zároveň je tento e-mail dôkazom úplnej nedôveryhodnosti Miroslava Dvořáčka.

 

Ďalší neplatiči:
Best Generation s.r.o.

(konatelia: Ing.Michal Marinica, Roland Balogh a Magdaléna Urbancová)
firmu predali profi skupovačom zadlžených firiem  
1)Fa20150150 – 90 € - NEZAPLATENÉ <22 mesiacov
2)Fa20150153 – 120 € - NEZAPLATENÉ <22 mesiacov

Spolu: 210 €
 

Aquasave Group s.r.o. (CZ)
(konateľ: Roland Balogh)
zadlženú firmu predal profi skupovačom zadlžených firiem  
1)Fa20150138 – 742 € - NEZAPLATENÉ <24 mesiacov
2)Fa20150139– 462 € - NEZAPLATENÉ <24 mesiacov

Spolu: 1204 €
 

Aquasave s.r.o.

(konateľ: Roland Balogh)
zadlženú firmu predal profi skupovačom zadlžených firiem  

1)Fa20160011– 576 € NEZAPLATENÉ <24 mesiacov
2)Fa20160014– 384 € - NEZAPLATENÉ <24 mesiacov
3)Fa20160021– 96 € - NEZAPLATENÉ <24 mesiacov

Spolu: 1056 €


 

Aquasaving spol. s.r.o.
(konateľ: Mgr.Jozef Knapík)
zadlženú firmu predal profi skupovačom zadlžených firiem  

1)Fa20150164– 462 € NEZAPLATENÉ <24 mesiacov
2)Fa20150166– 630 € - NEZAPLATENÉ <24 mesiacov
3)Fa20150172– 420 € - NEZAPLATENÉ <24 mesiacov
4)Fa20160003 – 336 € - NEZAPLATENÉ <24 mesiacov
5)Fa20160007 – 192 € - NEZAPLATENÉ <24 mesiacov
6)Fa20160010 – 624 € - NEZAPLATENÉ <24 mesiacov
7)Fa20160016 – 816 € - NEZAPLATENÉ <24 mesiacov
Spolu: 3480 €

TOPlist