Naše hygienické certifikáty môžu používať pri predaji len firmy, ktoré od nás dlhodobo a opakovane nakupujú tovar. Týmto firmám vystavujeme písomný súhlas s firemnou pečiatkou, podpisom a vodoznakom KERZEROS na ich používanie. V prípade pochybností, si môžete overiť identitu týchto firiem priamo u nás na nižšie uvedených mobilných číslach.V prípade, že Vám bude nejaká firma ukazovať naše hygienické certifikáty a nebude mať súčasne aj náš písomný súhlas, používa certifikáty neoprávneneAk sa s niečím takým stretnete, nahláste nám to na mobilné čísla:
+421902 313 488 alebo +421910 612970

Skutočný majiteľ CZ hygienických atestov má ešte v zálohe 
" Protokol o autorizovanom vyšetrení výrobku ", ktorý má 6 strán a sú na ňom uvedené presné výsledky z výluhového testu. Tento dokument (protokol) môže preukázať len majiteľ, ale nie firma, ktorá má povolenie na používania atestu od majiteľa.
Niektoré podvodné firmy predstierajú ochotu ku spolupráci, vypýtajú si kópiu hygienického atestu od majiteľa atestu. Potom sa snažia tento atest nelegálne upraviť tak, aby to vyzeralo, že oni sú majiteľmi atestu. Preto je na našich kópiách hygienických atestoch, ktoré poskytujeme spolupracujúcim firmám, vodoznak KERZEROS.

                                                   CZ hygienický atest na úsporné perlátory.


 

Tento záver sa vzťahuje na všetky úsporné perlátory (regulátory prietoku) konštrukčne a materiálovo zhodné zo vzorkami dodanými na posúdenie. Hygienický atest bol vydaný na celú triedu výrobkov rady HP a HSR, pretože sa pri ich výrobe používajú rovnaké materiály.

 SK hygienický atest na úsporné perlátory.