Ak ma niekto vážný záujem o kupu perlatorov.
                mobil : 0902 313 488 		email: jolojoker@centrum.sk