Sprostredkovanie špičkovej strojárenskej výroby v Číne a na Taiwane.

Som v kontakte zo skupinou 15-tich špičkových strojárenských firiem v Číne. Niektoré z týchto firiem vyrábajú súčiastky napr. pre firmu Sony. Tieto firmy mám odskúšané, čo sa týka kvality výroby a spoľahlivosti. Ponúkam možnosť sprostredkovať výrobu akýchkoľvek strojárenských výrobkov špičkovej kvality za primeranú cenu (najlepšie vo väčších množstvách - masová výroba). Na spustenie výroby potrebujeme len reálnu vzorku alebo výkresy v napr. Autocade, v Catii alebo v PDF formáte.